Poniedziałkowe wydanie Dziennik Gazeta Prawna zawiera bogaty komentarz adw. Agaty Koschel-Sturzbecher na temat orzeczenia Sądu Najwyższego III CZP 57/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Dotyczy on kwestii dyspozycji środkami pieniężnymi z konta na wypadek śmierci. Sąd Najwyższy uznał, że nie podlega ona zaliczeniu na schedę spadkową. Mówi o tym 👉 art. 1039 kodeksu cywilnego.
Odsyłamy do lektury poniedziałkowego numeru, gdzie znajdują się odpowiedzi na 3 istotne pytania w tym temacie.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8414057,spadki-sn-dyspozycja-srodkami-pienieznymi-z-konta-na-wypadek-smierci.html