Rozwód za porozumieniem stron to popularne określenie na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie wspólnie zdecydowali o rozstaniu, ta opcja może być dla nich najlepsza. Jedną z głównych zalet tego typu rozwodu jest szybkość procedury sądowej, oszczędność pieniędzy oraz uniknięcie dodatkowego stresu. Warunkiem koniecznym dla sądu udzielającego rozwodu jest całkowite i trwałe ustanie więzi pomiędzy małżonkami: fizycznej, emocjonalnej oraz ekonomicznej.

Czym jest rozwód?

Rozwód to definitywne zakończenie małżeństwa, które w Polsce może nastąpić jedynie w wyniku prawomocnego wyroku sądu okręgowego. Dzięki mediacji rozwodowej można osiągnąć porozumienie małżeńskie, które pozwoli uzyskać rozwód za porozumieniem stron. Rozwód za porozumieniem stron zwany także rozwodem bez orzekania o winie to rodzaj rozwodu, który jest uzyskiwany przez małżonków poprzez zawarcie porozumienia w sprawie rozwodu i warunków z nim związanych, takich jak podział majątku, alimenty, opiekę nad dziećmi itd. Jest to proces, w którym małżonkowie sami podejmują decyzje o rozstaniu i wspólnie ustalają warunki swojego rozwodu. 

W takim przypadku, małżeństwo zwraca się do sądu z wnioskiem o rozwód, a następnie przedstawia porozumienie dotyczące warunków rozwodu. Sąd zwykle zatwierdza porozumienie, o ile uzna je za uczciwe i odpowiednie, zważywszy na dobro wszystkich zainteresowanych stron, w tym ewentualnych małoletnich dzieci. 

Rozwód za porozumieniem stron ma kilka zalet, w tym: 

  1. Szybkość: Proces ten zazwyczaj jest szybszy niż rozwód sporny, ponieważ nie ma potrzeby prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. 
  2. Mniej kosztowny: Rozwód za porozumieniem stron może być mniej kosztowny niż rozwód sporny, gdyż nie wymaga angażowania prawników do reprezentowania stron w sądzie. 
  3. Mniej konfliktowy: Małżonkowie mogą uniknąć długotrwałych i stresujących sporów sądowych, co często ma korzystny wpływ na ich relacje po rozstaniu i może pozytywnie odbyć się na małoletnich dzieciach. 
  4. Kontrola nad wynikiem: Małżonkowie sami ustalają warunki swojego rozwodu, co daje im większą kontrolę nad procesem i jego wynikami. 

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku

Przed wszczęciem procesu sądowego najlepiej poprosić o pomoc adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, bez względu o jaki rodzaj rozwodu się staramy. Mimo, iż rozwód za porozumieniem stron nie wymaga obecności prawnika, pozwoli on uniknąć komplikacji i sprawi, że sprawa rozwodowa przebiegnie szybko i sprawnie – radzi adwokat dr Agata Koschel-Sturzbecher.

Aby uzyskać rozwód, w pierwszej kolejności należy zebrać wszelkie niezbędne dokumenty i informacje, takie jak dane osobowe, akt małżeństwa, dokumenty dotyczące majątku, umowy przedmałżeńskie – o ile istnieją, a także wszelkie dokumenty dotyczące małoletnich dzieci, takie jak akt urodzenia. Następnie – z prawnikiem lub bez – należy przeprowadzić negocjacje z małżonkiem i uzgodnić warunki swojego rozwodu, takie jak podział majątku, alimenty, opiekę nad dziećmi, wizyty itd. Negocjacje mogą być prowadzone samodzielnie, za pośrednictwem mediatora lub prawnika. 

W dalszej kolejności należy przygotować porozumienie rozwodowe. Po przygotowaniu takiego porozumienia rozwodowego, małżonkowie mogą złożyć profesjonalnie sporządzony pozew o rozwód we właściwym sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. Pozew powinien zawierać informacje o małżonkach, datę zawarcia małżeństwa, żądanie rozwodu i załącznik w postaci wyżej wspomnianego porozumienia rozwodowego. 

W końcowym etapie sąd ocenia pozew o rozwód oraz porozumienie rozwodowe, aby upewnić się, iż są one zgodne z prawem i że dobro wszystkich zainteresowanych stron zostało należycie uwzględnione. Po pozytywnym rozpatrzeniu pozwu przez sąd, wydawane jest orzeczenie rozwodowe, które oficjalnie kończy małżeństwo. Orzeczenie to zwykle zawiera warunki ustalone w porozumieniu rozwodowym. 

Po zatwierdzeniu rozwodu już byli małżonkowie muszą wdrożyć postanowienia porozumienia rozwodowego, w tym podział majątku, wypłatę alimentów itd. 

Zobacz również: Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? 

W świetle art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za wniesiony pozew o rozwód należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł, bez względu na orzekanie o winie. Często jednak w praktyce rozwód za porozumieniem stron jest dla strony tańszy, gdyż dzielą się one kosztami po połowie, w wyniku czego każdy z małżonków zapłaci za pozew po 300 zł. 

Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż należy pamiętać, że zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3b wyżej wspomnianej ustawy sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku, a więc rozwód za porozumieniem stron kosztuje 300 zł. 

Należy pamiętać, że jest to koszt jedynie opłaty sądowej i nie obejmuje wynagrodzenia prawników oraz opłat stałych i taksy notarialnej – w przypadku podziału majątku. 

Czy da się nie płacić za rozwód? Oczywiście, pod warunkiem, że osoba fizyczna złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów opłaty sądowej bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny lub że uiszczenie takiej opłaty narazi ją na taki uszczerbek. Jest również możliwość skorzystania z obrońcy z urzędu – jeśli spełniono warunki ustawowe. 

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? 

Obecnie bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Rozwód za porozumieniem stron na pewno przebiegnie sprawniej i szybciej, niż ten z orzekaniem o winie, jednak nie da się wprost stwierdzić – nawet w przybliżeniu – ile może trwać rozwód za porozumieniem stron. Można jedynie spekulować, że zakładając, iż pozew i porozumienie rozwodowe zostały złożone prawidłowo, w żądaniach stron nie ma niedomówień i wszystko zamknie się w pierwszej rozprawie – rozwód będzie trwał od kilku miesięcy do jednego roku. 

Więcej informacji w artykule: Ile trwa rozwód? Ile czeka się na rozprawę rozwodową?

Rozwód za porozumieniem stron, a alimenty 

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, ustalenie kwestii alimentacyjnych najczęściej odbywa się w ramach negocjacji między małżonkami np. za pośrednictwem prawnika lub mediatora. Ustalenie alimentów może obejmować kwotę alimentów, sposób ich wypłaty oraz inne warunki związane ze wsparciem finansowym jednego z małżonków przez drugiego po rozwiązaniu małżeństwa. 

Jeśli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie alimentów w porozumieniu rozwodowym kwestia ta może być rozstrzygnięta przez sąd w ramach procesu sądowego. W takim wypadku to sąd podejmuje decyzje dotyczącą wysokości alimentów oraz innych warunków wsparcia finansowego biorąc pod uwagę okoliczności indywidualnego przypadku, w tym zdolność do utrzymania, potrzeby obu stron oraz dobro ewentualnych dzieci.  

Kwestia alimentów w procesie rozwodowym jest bardzo ważna i często skomplikowana, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika lub mediatora, aby zapewnić uczciwe i odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych stron.

Potrzebujesz pomocy adwokata rozwodowego? Odwiedź naszą stronę “Adwokat rozwodowy Poznań